Repertoire

Mannenakkoord kent een uiteenlopend repertoire dat momenteels grotendeels Nederlandstalig is. Vaak worden de liedjes op een cabareteske wijze uitgevoerd waarbij ze vaak vanuit een gay invalshoek worden geïnterpreteerd.
Het onderstaande liedje Lowietje is daar een voorbeeld van. Het werd door een delegatie van Mannenkoord (Mannenakkoordje) uitgevoerd tijdens het COC Songfestival 2016 in Utrecht.

Schuiven naar boven