Privacyverklaring

Eindhovens Gay mannenkoor ‘Mannenakkoord’ (hierna te noemen Mannenakkoord), gevestigd te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mannenakkoord.nl
Karel de Stoutestraat 11,
5616CN Eindhoven
06-33704741

Ton Ditewig (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van Mannenakkoord. Hij is te bereiken via mannenakkoordeindhoven@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mannenakkoord verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Bankrekeningnummer
 • – groepsfoto’s en foto’s gemaakt tijdens optredens (samen met andere koorleden)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mannenakkoord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – De groepsfoto en foto’s gemaakt tijdens optredens worden uitsluitend ten behoeve van pr voor Mannenakkoord gebruikt. De foto’s zullen worden gebruikt voor gedrukte media zoals flyers, posters, visitekaartjes  en digitale media zoals website en sociale media.
  – Op door Mannenakkoord georganiseerde evenementen worden bezoekers gevraagd of ze bezwaar hebben om gefotografeerd te worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mannenakkoord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Mannenakkoord) tussen zit. Mannenakkoord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word (tekstverwerking)
 • E-mail programma’s (Gmail, Outlook etc.) voor het versturen van e-mail en/of nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief-programma voor het versturen van de nieuwsbrief
 • Excel (ledenadministratie en/of administratie van de ticketverkoop van onze optredens)
 • Musiscore2 (voor het repeteren van muziekstukken)
 • WordPress voor het bouwen en onderhouden van onze website(s).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mannenakkoord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • – Voor- en achternaam  voor een periode van 5 jaar na opzegging abonnement om nog in contact te kunnen treden met oud leden.
 • – E-mailadres voor een periode van 5 jaar na opzegging abonnement om nog in contact te kunnen treden met oud leden.
 • – Adresgegevens voor een periode van 5 jaar na opzegging abonnement om nog in contact te kunnen treden met oud leden.
 • – Telefoonnummer voor een periode van 5 jaar na opzegging abonnement om nog in contact te kunnen treden met oud leden.
 • – Bankrekeningnummer zal ten allen tijde na opzegging lidmaatschap uit de ledenadministratie worden verwijdert.
 • – Foto’s ten behoeve van de pr worden regelmatig vernieuwd. Oud leden zullen na korte tijd niet meer op de foto’s staan die voor de pr gebruikt worden.

Indien een lid niet wil dat er gegevens van hem worden bewaard na afloop van het lidmaatschap dan zullen alle gegevens worden verwijderd (recht om vergeten te worden). Een uitzondering hierop zijn foto’s waarop een oud lid staat. Deze zullen in het archief aanwezig blijven. Met betrekking tot gebruik en bewaren van  foto’s beroept Mannenakkoord zich op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ zoals deze is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mannenakkoord verstrekt geen gegevens aan derden. Uitgezonderd is het voldoen aan een wettelijke verplichting of voldoen aan de voorwaarden van een eventuele subsidieverstrekker.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mannenakkoord gebruikt alleen de cookies of vergelijkbare technieken zoals vermeld in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mannenakkoord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mannenakkoordeindhoven@gmail.com.  Een uitzondering hierop zijn foto’s waarop een oud lid staat. Deze zullen in het archief aanwezig blijven. Met betrekking tot gebruik en bewaren van  foto’s beroept Mannenakkoord zich op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ zoals deze is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mannenakkoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mannenakkoordeindhoven@gmail.com

Schuiven naar boven