Disclamer

De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is of niet meer (geheel) juist of volledig is. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Mannenakkoord geen enkele aansprakelijkheid. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mannenakkoord behoudt zich het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Auteursrechten

Op het logo en op de inhoud van deze website rusten auteursrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Mannenakkoord.

Externe links

Op deze website staan links naar externe websites. Mannenakkoord is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites.

Schuiven naar boven