Mannenakkoord 5 jaar!

Mannenakkoord bestaat 5 jaar! Op 16 maart 2016 werd het koor opgericht en een week later vond de eerste repetitie plaats onder leiding van dirigente Janine Heuts. Drie woensdagavonden per maand brengt zij de mannen, wier aantal in de loop der jaren is opgelopen tot zo’n 18 à 20, de fijne kneepjes van het zingen bij.

Na het eerste optreden op het Vollemaanfeest in Eindhoven volgen optredens in Nuenen en Den Bosch, Geffen en Oss, en op diverse plekken in Eindhoven, waaronder ons eigen COC. Hoogtepunt is het Roze Akkoordenfestival in juni 2019. Samen met Heerenakkoord uit Arnhem en Cantatori Del Duomo uit Utrecht wordt stilgestaan bij de 50e verjaardag van de Stone Wall-rellen, het begin van de Gay Pride-beweging.

Ook Mannenakkoord ontkomt niet aan de corona-pandemie. Sinds maart 2020 vinden er nog slechts een handvol repetities plaats en op 7 oktober 2020 wordt besloten tot nader order te stoppen. Jammer, want er lagen alweer plannen klaar om het eerste lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Zodra het weer mag komt Mannenakkoord terug, dat is beloofd.

Schuiven naar boven